Zawód fizjoterapeuty - kwalifikacje, kursy, szkolenia

Fizjoterapia, to dział nauki ściśle zintegrowany z naukami medycznymi. Jest to nauka metod i umiejętnego ich wykorzystywania do leczenia środkami naturalnymi, opartymi o różnorodne siły energetyczne. W technikach tych wykorzystywane są bodźce takie jak ruch, bodźce kinetyczne, termiczne, chemiczne czy mechaniczne. Dziedzinę tą można także określić jako świadome działania wobec osób potrzebujących pomocy, mające na celu utrzymanie, przywrócenie i poprawienie sprawności fizycznej – ruchowej i funkcjonalnej. Kim jest fizjoterapeuta i jakie posiada kompetencje? Jak zostać fizjoterapeutą? oraz czym się zajmuje?

Fizjoterapeuta  – kim jest i jakie posiada kompetencje

Fizjoterapeuta to osoba, która udziela bezpośrednich usług i świadczeń zdrowotnych związanych z dysfunkcjami układu mięśniowego, nerwowego, mięśniowo – nerwowego, szkieletowego, oddechowego i sercowo – krążeniowego. Dzięki nabytym umiejętnościom i prawidłowemu ich wykorzystaniu dzięki fizjoterapeucie możliwa jest poprawa funkcji życiowych, jak również utrzymanie ich na stabilnym poziomie. Osoby te mają obowiązek legitymowania się odpowiednimi dokumentami i uprawnieniami potwierdzającymi jego kwalifikacje i kompetencje.

Jak zostać fizjoterapeutą

Aby dostać uprawnienia do wykorzystywania zdobytej wiedzy i prowadzenia zabiegów fizjoterapeutycznych należy ukończyć odpowiednie szkoły przygotowujące do zawodu. Wśród najbardziej popularnych kierunków, dających możliwość podjęcia pracy jako fizjoterapeuta należą studia na kierunku fizjoterapii na AWF, a także na wyższych szkołach medycznych jak Mazowiecka Uczelnia Medyczna. Studia fizjoterapii ściśle związane są także z samodzielną praktyką, podczas której można nabyć dodatkowa wiedzę oraz nauczyć się jej umiejętnego wykorzystania.

Fizjoterapia – kursy i szkolenia

Każda osoba podejmująca się wykonywania zawodu fizjoterapeuty i związanych z nim obowiązkami, winna na bieżąco doszkalać się. Stale organizowane są kursy fizjoterapii, na których  można poznać nowoczesne i innowacyjne metody i techniki działania, jak również przyswoić nowe i aktualne informacje. Kursy fizjoterapeutyczne prowadzone są na najwyższym poziomie, jak również obejmują światowe standardy i wytyczne. Szkolenia i kursy prowadzone są przez wykwalifikowane, doświadczone osobę, specjalizujące się w naturalnym leczeniu ludzi. Grono specjalistów tworzą: neurolodzy, ortopedzi, pediatrzy, rehabilitanci i uznawani fizjoterapeucie. Dzięki zdobytej wiedzy i możliwości przećwiczenia jej, stale podwyższają się kompetencje i kwalifikacje fizjoterapeuty, a co za tym idzie zaufanie pacjentów.

Różnorodne kursy fizjoterapii oraz szkolenia podwyższające umiejętności specjalisty pozwalają mierzyć się z problemami osób, które:

– przebyły urazy czaszkowo – mózgowe,

– są po złamaniu kości i uszkodzeniu stawów,

– mają stwierdzoną osteoporozę,

– chorują na schorzenia przewlekłe,

– odczuwają ból kręgosłupa,

– przeszli udar mózgu,

– doświadczyli urazu rdzenia kręgowego,

– inne.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here