Czym są zaburzenia seksualne

Seksualność człowieka jest jedną z kilku bardzo ważnych sfer naszego życia, a niejednokrotnie nawet jedną z najważniejszych. Pozwala na budowanie intymnej, silnej więzi, daje poczucie akceptacji i bezpieczeństwa, a także przyjemności. Służy również prokreacji. Niestety podobnie jak w każdej innej sferze naszego życia, również tutaj mogą pojawić się problemy. Są one znacznie trudniejsze do omówienia ze specjalistą.

Czym są zaburzenia seksualne?

Zaburzenia seksualne są specyficzną grupą trudności, związaną z doświadczaniem własnej seksualności, ale też z oceną własnego ciała i tożsamości. Jest to grupa bardzo zróżnicowanych zaburzeń, które wciąż jeszcze pozostają tematem tabu. Często wiążą się z bardzo głębokim wstydem, który sprawia, że osoby ich doświadczające, nawet nie próbują szukać pomocy u specjalisty.

Dysfunkcje seksualne są pierwszą grupą zaburzeń na tle seksualnym. Są to trudności, które przyczyniają się do braku satysfakcji z pożycia seksualnego. Wymienić możemy wśród nich między innymi utratę zainteresowania inną osobą, zaburzenia erekcji i nawilżenia pochwy, bóle po stosunku (i w trakcie) oraz przedwczesne lub opóźnione wytryski.

Druga grupa zaburzeń to zaburzenia preferencji seksualnych, które wiążą się z doświadczaniem satysfakcji wyłącznie w określonym przypadku: przy obecności specjalnych bodźców, przedmiotów lub sytuacji. Jest to między innymi obnażanie się w miejscu publicznym.

Ostatnim rodzajem są zaburzenia tożsamości płciowej, czyli rozbieżność między płcią mentalną a płcią fizyczną, co prowadzi do poważnego cierpienia osoby tak doświadczonej. Warto jednak podkreślić, że w najnowszej klasyfikacji transseksualizm nie jest traktowany jako zaburzenie.

Przyczyny zaburzeń seksualnych

Zaburzenia seksualne mogą występować zarówno u osób dorosłych, jak i u dzieci, co jest szczególnie trudnym tematem. Warto jednak zawsze przyjrzeć się bliżej zachowaniom córki lub syna, zwłaszcza jeśli wydają się nieprawidłowe. Diagnoza i leczenie mogą pomóc w jej/jego szczęśliwym dorastaniu. Należy przy tym pamiętać, że leczenie zaburzeń seksualnych jest możliwe na każdym etapie rozwoju i życia człowieka.

Bardzo istotną kwestią są także przyczyny zaburzeń seksualnych. Możemy wyróżnić przyczyny biologiczne (fizjologiczne), takie jak przebyte choroby i urazy, zaburzenia hormonalne czy też uzależnienia od substancji psychoaktywnych. Drugą przyczyną mogą stać się kwestie psychologiczne, na przykład zaburzony obraz własnego ciała, kompleksy, fobie czy też depresja i stany lękowe.

W kontekście seksualności człowieka niezwykle dużą rolę odgrywają także kwestie społeczno-kulturowe. Złe wzorce, które zostały przekazane dziecku, a także nieodpowiednie praktyki w sferze religijnej lub wzory wyniesione z popkultury mogą przyczynić się do rozwoju zaburzeń na tle seksualnym.

Jak wygląda leczenie?

Zdrowie seksualne człowieka to bardzo delikatny temat, a leczenie musi być dopasowane do sytuacji konkretnej osoby. Dlatego najważniejsza jest w nim diagnoza, która następnie prowadzi do leczenia farmakologicznego i/lub psychoterapeutycznego.

ZOSTAW ODPOWIEDŹ

Please enter your comment!
Please enter your name here